Έργο

Το σχέδιο δράσης για την ενεργειακή μετάβαση

Ενέργεια.

Η αλλαγή της παραγωγής ενέργειας σε ανανεώσιμες πηγές είναι ο βασικός ακρογωνιαίος λίθος της μετάβασης, επηρεάζοντας το μέλλον που θα αφήσουμε στη γενιά σας.

Στέγαση.

Η θέρμανση του σπιτιού σας απαιτεί ~ 50% της κατανάλωσης ενέργειας. Η μόνωση και η εξοικονόμηση χώρου καθιστούν τα σπίτια ενεργειακά αποδοτικά.

Μεταφορές.

Το μέλλον των μεταφορών είναι χωρίς ορυκτά καύσιμα: δημόσιες συγκοινωνίες, ποδήλατα, ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ηλεκτρικά φορτηγά.

Αποτελέσματα.

Μάθετε, κατανοήστε, εφαρμόστε μέτρα και δράστε για να κάνετε την ενεργειακή μετάβαση πραγματικότητα.

Το σχέδιο δράσης για την ενεργειακή μετάβαση

Το έργο μας είναι ένας φάρος ελπίδας και καταλύτης θετικών αλλαγών, με στόχο να μεταμορφώσει τα εκπαιδευτικά μας συστήματα και να ενδυναμώσει τους ηγέτες του αύριο. Οραματιζόμαστε έναν κόσμο όπου η αειφορία και η περιβαλλοντική συνείδηση θα είναι βαθιά ριζωμένες στις καρδιές και τα μυαλά τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών. Η Ημέρα Δράσης για την Ενεργειακή Μετάβαση (ETAD) δεν είναι απλώς ένα έργο- είναι ένα κίνημα προς ένα φωτεινότερο, πιο πράσινο μέλλον.

Στόχοι.

Οι βασικοί μας στόχοι έχουν τις ρίζες τους στην πεποίθηση ότι η εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει μια ισχυρή δύναμη αλλαγής:

Προώθηση της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη: Επιδιώκουμε να εξοπλίσουμε τους εκπαιδευτικούς με ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πακέτο που έχει σχεδιαστεί για να εμπνεύσει και να εκπαιδεύσει την επόμενη γενιά σχετικά με τη βιώσιμη ζωή. Μέσω της Ημέρας Δράσης για την Ενεργειακή Μετάβαση, στοχεύουμε να πυροδοτήσουμε το πάθος για την περιβαλλοντική διαχείριση στα σχολεία σε όλη την Ευρώπη και παγκοσμίως.

Αναβάθμιση των δεξιοτήτων των μαθητών: Η γνώση είναι δύναμη και στοχεύουμε να παρέχουμε στους μαθητές μια ολοκληρωμένη κατανόηση κρίσιμων θεμάτων όπως το κλίμα, η παραγωγή ενέργειας, η στέγαση και η κινητικότητα και οι μεταφορές Ανακαλύπτοντας τις περίπλοκες αλληλεπιδράσεις μεταξύ αυτών των θεμάτων, δίνουμε τη δυνατότητα στους μαθητές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να είναι φορείς αλλαγής.

Ενδυνάμωση των μαθητών: Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την αυτοπεποίθηση των μαθητών και την πίστη τους στην ικανότητά τους να διαμορφώνουν το μέλλον. Θέλουμε να εμπλακούν ενεργά ως πολίτες, να συμμετάσχουν στον κοινωνικό μετασχηματισμό και να αναπτύξουν τις αντοχές και την ανθεκτικότητα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των πιο πιεστικών προκλήσεων του κόσμου.

Υλοποίηση.

Για να επιτύχουμε αυτούς τους φιλόδοξους στόχους, έχουμε θέσει σε εφαρμογή ένα ισχυρό σχέδιο:

Ανάπτυξη καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού: Δημιουργούμε ελκυστικό και διαδραστικό υλικό για την Ημέρα Δράσης για την Ενεργειακή Μετάβαση, το οποίο καλύπτει πέντε ενότητες. Από την κατανόηση της ενεργειακής μετάβασης έως τον σχεδιασμό μιας φιλικής προς το κλίμα γειτονιάς μέσω παιχνιδιού ρόλων, το υλικό μας θα κεντρίσει την περιέργεια και θα εμπνεύσει για την ανάληψη δράσης.

Δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες: Δοκιμάζουμε το υλικό μας σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αυστρία, τη Γερμανία, την Ελλάδα και τη Ρουμανία. Και δεν είμαστε απλώς θεωρητικοί: Η συνεργασία με τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων των δήμων σημαίνει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία τους και τα πραγματικά δεδομένα, και έτσι να διασφαλίσουμε τη συνάφεια και την αποτελεσματικότητα στον πραγματικό κόσμο.

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών: Για να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του έργου μας, εκπαιδεύουμε εκπαιδευτικούς και άλλους εκπαιδευτές ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν αποτελεσματικά την Ημέρα Δράσης για τη Μετάβαση στην Ενέργεια. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη ικανότητα να εμπνεύσουν τις μελλοντικές γενιές.

Αποτελέσματα.

Το έργο μας θα αποφέρει απτά και διαρκή αποτελέσματα:

Ένα πλήρες εκπαιδευτικό πακέτο για την Ημέρα Δράσης για την Ενεργειακή Μετάβαση, το οποίο περιλαμβάνει ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης, οδηγούς για τους εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτικά βίντεο, κουίζ, παρουσιάσεις στην τάξη, προτάσεις για συζήτηση και οδηγίες για παιχνίδια ρόλων για 5 διαδραστικές ενότητες:

Ενεργοποίηση! – Γνώση για την ενεργειακή μετάβαση

Προχώρα! – Τεχνογνωσία σχετικά με τις μετακινήσεις

Σαν στο σπίτι σου! – Τεχνογνωσία για τη στέγαση

Απλά φανταστείτε! – Παιχνίδι ρόλων για το σχεδιασμό μιας νέας πιο φιλικής προς το περιβάλλον περιοχής

Ας παίξουμε! -Παρουσίαση των αποτελεσμάτων

Ένα ψηφιακό εργαλείο ETAD για τον πολεοδομικό σχεδιασμό, συνοδευόμενο από ένα εγχειρίδιο, για την προώθηση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.

Καταρτισμένοι μαθητές που δεν έχουν απλώς γνώσεις αλλά και διάθεση να κάνουν τη διαφορά

Μια κοινότητα εκπαιδευμένων δασκάλων που μπορούν να συνεχίσουν να εμπνέουν και να εκπαιδεύουν τους μαθητές και τα επόμενα χρόνια.